Logo základní školy Třebařov

Den dětí - 2. st. - 2016


den-deti-2-st-2016-ilustr Ve středu 1. 6. se po besedě se sportovcem Janem Sýkorou odebral celý 2. stupeň do třebařovského zemědělského družstva. Tady pro ně byl připraven program k Mezinárodnímu dni dětí.

den-deti-2-st-2016-o1 Velký nadšenec pan Vladislav Kyselica zde buduje malou elektrárnu a v rámci terénních úprav odhalil nejstarší aquadukt v ČR a podzemní prostory u bývalého mlýna. Z jeho iniciativy vzešel nápad uskutečnit tady akci pro děti a zároveň udělat propagaci tohoto jedinečného místa.

Připraveno bylo několik aktivit: jízda na balonu (obdoba rodea býka), hledání zkamenělin, hasičský zásah, opékání vuřtů. Asi nejatraktivnější byla jízda na loďce do podzemí u elektrárny a seskok parašutistů na hráz rybníka.

Režii celého slunečného dne si vzal na starosti pan Kyselica, za což mu patří náš dík. Zároveň mu přejeme hodně sil v pokračování jeho projektu.

 

fotogalerie

 

 

Připravila: p.uč. Šrolová a Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16