Logo základní školy Třebařov

Čteme s National Geographic


cteme-z-ng-2015-ilustr V rámci podpory čtenářské gramotnosti proběhl v sedmé třídě zeměpisný projekt „Čteme s National Geographic“. Hlavní cíl činnosti spočíval v četbě vybraného článku z časopisu NG a zpracování jeho obsahu do podoby prezentačních posterů.

Žáci si vybrali různá témata, převažovala živá příroda (gepardí rodinka na afrických savanách, rozmnožování vážek, život opičí samičky Fifi, výzkum pandy ve washingtonské zoo aj.). Nechybělo ani téma z oblasti vesmíru, přírodních katastrof nebo trocha mytologie v podání bájných nestvůr a ještěrů.

Téměř všichni žáci se do projektu aktivně zapojili, jejich snaha byla ohodnocena výbornou známkou do předmětu zeměpis. Děkujeme za pěkné práce, které žáci velmi dobře prezentovali před třídou.

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16