Logo základní školy Třebařov

COVID – 19 KARANTÉNA


info-nah Z důvodu výskytu COVID-19 je MŠ od 14.1.2021 uzavřena Krajskou hygienickou stanicí. Děti, které byly v pátek 8.1.2021 v MŠ přítomny, jsou v karanténě. Budou kontaktovány hygienou z důvodu testování dětí. Prosíme rodiče o oznámení pozitivity testu. O znovu otevření MŠ bude rozhodovat Krajská hygienická stanice. Sledujte i nadále webové stránky školy.
V případě potřeby čerpání „ošetřovného“ musí si každý zařídit sám.

Postup: jděte na www.cssz.cz

  1. Strana – formuláře – tiskopis
  2. Žádost o ošetřovné při péči o dítě
  3. Stažení nebo vyplnění online
  4. Do oddílu A: ZŠ a MŠ Třebařov, okres Svitavy, Třebařov 82, IČO: 75019094

Důvod Uzavření: uzavření mateřské školy Krajskou hygienickou stanicí z důvodu výskytu COVID-19

Příloha:

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

Váš syn/dcera byl/a ve dnech 7.1 – 8.1.2021 v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (8.1.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.

  18. 1. 2021 včetně.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 10. dne (od posledního kontaktu (8. 1. 2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10 ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky školy, Rozhodnutí o karanténě.

Elektronická žádanka na RT – PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

  1. zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,
  2. sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2× denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;
  3. po dobu karantény
  1. vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami.
  2. provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.


Připravila: Jana Vystrčilová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16