Logo základní školy Třebařov

Čertovský rej ve školní družině oddělení A


cert-rej-sd-2020-ilustr V pátek 4. prosince se naše družina proměnila v peklo.
Děti převlečené za čertíky a čertice plnily deset pekelných úkolů. Vyzkoušely si např. hledání nezbedných čertíků, předávání žhavého uhlíku, namotávání čerta, zahrály si hry Čerti, čerti, hejbejte se, Šly tři čertice, Bingo o drobné ceny.

Všichni čertíci byli za úspěšné splnění všech disciplín odměněni diplomem a bonbonky.

Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16