Logo základní školy Třebařov

ČARODĚJNICE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ


carod-sdi-2017-ilustr I letos jsme ve školní družině vyráběli velkou čarodějnici, která spolu s dalšími ozdobila plot před budovou školy. V pátek se děti vyřádily na čarodějnické diskotéce.

carod-sdi-2017-o1 Zatancovaly si a zahrály hry a soutěže o drobné ceny.  Diskotéka byla ukončena  vyhlášením nejoriginálnějších čarodějnických převleků.  Nejvíce se odborné porotě líbily čarodějky Leontýnka Svobodová, Nelinka Udvarosová, Anetka Prokopová, Sabinka Nečesánková a Natálka Svobodová. Vítězky byly odměněny diplomem, balonkem a sladkostmi.

 




Připravila: Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16