Logo základní školy Třebařov

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou


spisov-petra-braun-2015-ilustr Čtenářské dílny, které jsou nedílnou součástí výzvy 56, úspěšně pokračují v měsíci listopadu. Zúčastnili se jich tentokrát žáci všech ročníků.

Navštívila nás paní spisovatelka Petra Braunová. Nejmenší děti, ale i starší žáky seznámila se svou tvorbou i s motivy, které ji přivedly k tomu stát se spisovatelkou. Děti se od ní dozvěděly, jak knihy vznikají. Všichni se zájmem poslouchali části textů, které nám paní spisovatelka sama ze svých knížek přečetla.
Paní Braunová na závěr čtenářských dílen trpělivě odpovídala na otázky dětí. Stejně tak trpělivě se podepsala do přinesených knih.

spisov-petra-braun-2015-o1
spisov-petra-braun-2015-o2Touto besedou skončila první část čtenářských dílen. Ony ale budou pokračovat dále. Děti neztratí možnost se i nadále seznamovat s knihami, které byly do jednotlivých tříd zakoupeny. Vše ve čtenářských dílnách je zaměřeno na zlepšení čtenářské gramotnosti našich školních dětí. Lepší čtenářská gramotnost nejen, že přivede některé děti k pravidelnému čtení, ale také každému pomůže při práci s textem v dalším studiu ostatních předmětů i v obyčejném všedním životě.


fotogalerie
Připravil: Pavel Kosina
 
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16