Logo základní školy Třebařov

Beseda s Policií ČR – VI., VII. třída


beseda-s-policii-2018-ilustr V rámci aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů se v pondělí 10. 9. 2018 uskutečnila beseda na téma „Závislosti“.

Byla určena žákům VI. a VII. třídy, za kterými zavítal por. Bc. Ondřej Zeman, tiskový mluvčí a člen preventivní skupiny, ze svitavského oddělení Policie ČR. Besedovalo se o tom, co znamená slovo závislost, na čem může být člověk závislý, co jsou legální drogy, co nám návykové látky berou, jaké jsou postihy při držení a distribuci drog apod. Na naši žádost se por. Zeman zaměřil na nejčastěji se vyskytující závislost mezi dětmi II. a bohužel i I. stupně základních škol, na kouření a požívání alkoholu.

Jakákoliv závislost znamená konec svobody!
Zůstat svobodný, znamená být jeden z těch silných, který dokázal říci „NE“.

Metodička prevence Mgr. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16