Logo základní školy Třebařov

Beseda s Janem Sýkorou - 2016


o4-ilustr-2016 Jan Sýkora je sportovec, který se více než dvacet let věnuje bojovým sportům. Zaslouženě se stal také několikanásobným mistrem světa v různých kategoriích.

V Moravské Třebové vede pod DDM kroužek Tang Soo Do, kde dětem předává své zkušenosti a vede je především k pohybovému rozvoji.

Našim žákům přiblížil svým vyprávěním nelehkou cestu ke světovým úspěchům. Podělil se s nimi i o zážitky, které prožil díky účasti na mezinárodních i světových soutěžích. Především pak setkání s mnoha hereckými a sportovními osobnostmi. Dětem vysvětlil význam bojových sportů, které neslouží pouze k boji, ale spíše k obraně a zejména k rozvoji osobnosti a překonávání vlastních hranic. Někteří odvážlivci se s mistrem zapojili do posilovacích a gymnastických cviků. Odměnou všem pak byly ukázky sestav se zbraněmi. Poté si žáci tyto zbraně mohli prohlédnout.

Připravila: Kateřina Pavelková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16