Logo základní školy Třebařov

Beseda s ilustrátorem


bes-ilustrator-2020-ilustr V úterý 29. září navštívil naši školu ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.
Velmi vtipným a zajímavým způsobem dětem 1. stupně představil práci ilustrátora. Také všem ukázal, jak je lehké cokoliv nakreslit pomocí geometrických tvarů – kruhu, čtverce, trojúhelníka a obdélníka.

Do svého programu zapojil nejen děti, ale i paní učitelky.

Bylo to poučné a zároveň jsme se všichni bavili.

fotogaleriePřipravila p. uč. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16