Logo základní školy Třebařov

Beseda o trestní odpovědnosti pro VIII. a IX. třídu


bes-tr-odpoved-2018-ilustr Dvě vyučovací hodiny strávil ve čtvrtek 20. 9. 2018 por. Bc. Ondřej Zeman, tiskový mluvčí a člen preventivní skupiny ze svitavského oddělení Policie ČR, před školními lavicemi, které zaplnili žáci VIII. a IX. třídy.

 Beseda byla součástí preventivního programu naší školy a také obohatila výuku občanské výchovy. Týkala se trestní odpovědnosti mladistvých.

Nejprve byly vysvětleny pojmy právo a morálka, postupně se přešlo k různým druhům provinění. Srovnával se přestupek a trestný čin. Opomenuty nezůstaly přestupky proti majetku, šikana, sankce u mladistvých, pravomoci policie a soudů a mnoho dalšího. Vše bylo obohaceno o konkrétní příklady.

Žáci se přes počáteční ostych nakonec živě zapojili do debaty. Všichni přítomní si snad, i díky této besedě, uvědomili odpovědnost za své činy , že spáchat přestupek nebo trestný čin není žádná legrace a také to, že spolu s občanským průkazem nepřicházejí jen práva, ale především povinnosti.
 

Metodička prevence Mgr. B.Šrolová
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16