Logo základní školy Třebařov

Beseda o kyberšikaně


besed-kyber-2017-ilustr Kyberšikana je šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů, apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, ohrožování, zastrašování, atd.).

Protože stále více dětí tráví svůj volný čas na počítačích a na internetu, uspořádali jsme pro bližší seznámení s touto aktuální problematikou besedu. Za žáky VIII. a IX. třídy přijel v úterý 19. 9. 2017 nprap. Bc. Ondřej Zeman ze svitavského oddělení Policie ČR, tiskový mluvčí a člen preventivní skupiny. Děti byly poučeny také o tzv. kybergroomingu, ve kterém se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti. Tu pak přimějí k osobní schůzce, na které může dojít i k násilí. Žáci si uvědomili, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají. Beseda byla obohacena o několik konkrétních případů ze života.
Podobnou aktivitu absolvují v pátek 29. 9. 2017 i žáci VI. a VII. třídy.

Připravila: metodička prevence p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16