Logo základní školy Třebařov

Ahoj léto – projektový den v 1. třídě


proj-den-ahoj-leto-2020-ilustr Žáci si hravou formou procvičili učivo o tomto ročním období. Zabývali se tématy: počasí, zahrada, les, pole, jídlo, zábava, oblečení.Zahráli si různé hry, luštili hádanky, určovali druh ovoce a zeleniny, ve skupinkách počítali příklady s letní tematikou, oblékali postavu do letního oblečení.

Děti byly nadšené, všem se projekt líbil.

Připravila p. uč. Marcela Maděrová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16