Logo základní školy Třebařov

Adopce kotula veverkovitého ze ZOO Olomouc


adopce-ilustr Během jara loňského školního roku uspořádali žáci II. stupně společně s žákovským parlamentem finanční sbírku na podporu kotula veverkovitého 

opičky z olomoucké zoologické zahrady.

Za sběr papíru, sběr kůry a bylin a z dalších finančních darů se získala částka 2 000,– Kč, která obratem putovala na konto zahrady. Peníze slouží primárně na zajištění potravy pro opičku.

Snaha našich žáků byla oceněna 120 volnými vstupenkami a certifikátem adoptivního rodiče. V druhém pololetí uspořádáme výlety do Olomouce, abychom „volňásky“ plně využili a s kotulem se seznámili.

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16