Logo základní školy Třebařov

Adaptační program VI. třídy


adapt-prg-vi-tr-2018-ilustr V pátek 7.9. se žáci šesté třídy zúčastnili jednodenního adaptačního programu „ZAČÁTEK“. Vedly ho zkušené pracovnice z Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí.


Do třídy přibyli čtyři noví žáci ze Starého Města, proto bylo třeba zaměřit připravené aktivity na stmelení kolektivu a vytváření pozitivních vztahů a posílení spolupráce. Děti se s chutí zapojily do všech činností, při práci a hře velmi dobře spolupracovaly. Aktivit se zúčastnila i nová třídní učitelka Eva Kalinová. Také letos děti napsaly dopis svému budoucímu já, který si přečtou až za čtyři roky – v deváté třídě.

Program se dětem líbil, splnil svůj účel a jistě sehrál svou velmi pozitivní roli v prevenci sociálně patologických jevů.

Připravila: p. uč. E. Kalinová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16