Logo základní školy Třebařov

Adaptační program VI. třídy - 2019


adapt-prog-2019-ilustr V pátek 6. 9. se žáci šesté třídy zúčastnili jednodenního adaptačního programu „ZAČÁTEK“. Vedly ho pracovnice z Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí.Kolektiv VI. třídy se utvořil z deseti třebařovských žáků a z devíti nově příchozích – převážně ze Starého Města. Aktivity tohoto dne byly zaměřeny na vzájemné poznávání se, na stmelení kolektivu, vytváření pozitivních vztahů a posílení spolupráce. Žáci se s chutí zapojili do všech činností, při kterých velmi dobře spolupracovali. Aktivit se zúčastnila i nová třídní učitelka Alena Kolomá.

fotogaleriePřipravila: Alena Kolomá

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16