Logo základní školy Třebařov

ADAPTAČNÍ PROGRAM - VI. TŘÍDA


prev-progr-9-2020-ilustr V pátek 4. 9. 2020 proběhl v naší škole čtyřhodinový adaptační program ,,Začátek‘‘ pro žáky šestého ročníku. Adaptační kurz byl zaměřen na seznámení třídy s nově příchozími spolužáky ze Starého Města a s novou třídní paní učitelkou.


O program se postaraly dvě milé lektorky z Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí n. Orlicí.

Žáci měli za úkol zapamatovat si jména celého kolektivu prostřednictvím zábavných aktivit, a také si procvičili pohybovou paměť. Dozvěděli se o sobě zajímavé informace, např. kdo rád čte, kdo rád hraje hry, kdo má rád vanilkovou zmrzlinu, kdo má rád léto apod. Zahráli si netradiční tichou poštu a na závěr kurzu si v tělocvičně vyzkoušeli vzájemnou spolupráci v zábavných úkolech s padákem a míčem.

Žáci se naučili, jak spolu vycházet v třídním kolektivu. Dále zde také zazněla hesla jako: ‚, Respektujeme se‘‘, Pomáháme si‘‘ a „Jsme jeden kolektiv.‘‘

fotogaleriePřipravily:
Bc. Zuzana Juřenová, třídní učitelka,
Mgr. Barbora Šrolová, metodik prevence.

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16