Logo základní školy Třebařov

Adaptační pobyt VI. třídy


adapt-pob-6tr-2017-ilustr Ve čtvrtek 14. 9. a v pátek 15. 9. 2017 se uskutečnil pro žáky VI. třídy adaptační pobyt. Takováto aktivita je zařazována pro nově vzniklé kolektivy

adapt-pob-6tr-2017-o1 … pro vytvoření pozitivních vztahů mezi žáky i pedagogy, je zaměřena na spolupráci. Lze ji chápat také jako prevenci sociálně patologických jevů, např. šikany.
Tříhodinový program zajistila PPP Ústí nad Orlicí, o ostatní aktivity se postarala třídní učitelka Barbora Šrolová a asistentka pedagoga Olga Leinveberová. Děti se do „adapťáku“ zapojily s nadšením, do všech her šly naplno, ve skupinách pracovaly bez problému. Na závěr napsali všichni dopis do budoucnosti. Psali o sobě a sami sobě. Dopisy se zapečetily do obálky, uložily u paní učitelky a otevřou se až za 4 roky, tedy v době, kdy z šesťáků budou žáci IX. třídy.
Věřím, že adaptační pobyt se dětem líbil a že splnil svůj účel.

fotogaleriePřipravila: třídní učitelka a metodička prevence B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16