Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


SVĚTOVÝ DEN VODY 2011

V rámci projektu „Všemi smysly na přírodu“ se 30. března uskutečnil na naší škole „Světový den vody 2011“. Projektové akci se v rámci šesti vyučovacích hodin věnovali žáci 6. ročníku. Oficiální termín oslav vody probíhá každoročně 22. března, ovšem v této době byli šesťáci na pobytové akci v Kladně, tudíž téma bylo posunuto o týden…

sdv-1 První a druhou vyučovací hodinu jsme strávili v učebně s interaktivní tabulí. Zde došlo na řešení mnoha rozmanitých témat – komplexně jsme pohovořili o řešeném tématu, střídali jsme se u jednotlivých aktivit na IT a vyplňovali jsme pracovní listy. Diskutovali jsme o problematice znečištění a nedostatku pitné vody nebo jsme pátrali po příčinách a důsledcích ekologické katastrofy Aralského jezera.

sdv-2 Velmi zajímavou pohybovou aktivitu vymyslel pan učitel Kolbábek na třetí hodinu. Měla název „Nošení vody“ a potřebovali jsme k ní prostor (tělocvičnu), šikovnost, obratnost, spolupráci a trochu představivosti. Tato hra simulovala nošení vody na hlavě (takto většina dětí v rozvojových zemích přenáší náklad) z místa zdroje (studna, jezero aj.) do místa spotřeby (vesnice). Dva týmy soutěžily na přesnost (přenesené množství vody), ne na čas. Tým děvčat byl o trošičku úspěšnější.

sdv-3 V druhé polovině dne jsme vyrazili na lavičky před školu, kde nám pan učitel přečetl úryvek z knihy Malý princ, na který jsme reagovali napsáním vlastního příběhu ztroskotaného člověka v poušti bez přístupu k vodě… Některé příběhy si budeme moci přečíst v sekci Ekologická praktika nebo v dubnovém čísle časopisu Bystřil.

sdv-4Poslední část projektu jsme věnovali volbě „balená voda vs. voda z vodovodu“. Plnili jsme tematickou aktivitu, ochutnávali druhy vod a debatovali o našich chutích… Abychom také něco vytvořili, tak jsme na závěr připravili plakátové reklamy k tématu voda, které příští týden vyvěsíme na chodbu k VI. třídě.

Projektový den se velmi vydařil, všichni skvěle pracovali a hodně si pomáhali.

Realizace projektu je spolufinancována Evropskými sociálními fondy a státním rozpočtem České republiky.

Napsal: p. uč. Filip Kolbábek

(přečteno: 1340x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16