Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště > VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚVýchovná poradkyně: Mgr. Alena Kolomá

Konzultační hodiny: úterý 13: 00 – 13:30, nebo jindy po předchozí domluvě

  • poskytuje pomoc s řešením výchovných a vzdělávacích problémů
  • poskytuje pomoc v profesní orientacÍ žáků
  • úzce spolupracuje se školní metodičkou prevence, s vedením školy, s třídními učiteli a ostatními pedagogy
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče a řadou dalších institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež
  • Důležitá poradenská pracoviště

Vyšetření žáka s PPP

  • prosíme rodiče žáků objednaných do PPP o včasné oznámení termínu vyšetření, musíme odeslat dokumenty, které jsou k vyšetření potřebné

Odkazy pro volbu povolání:

 Přehlídka středních škol 2023 Svitavy