Logo základní školy Třebařov

Příloha č. 4 ke školnímu řádu

DOPLŇKY KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU č.j. 108/2008

Obsah


Kouření

schema


Alkohol

schema

Při opakování přestupku

schema


Nález alkoholu ve škole

schema

Zadržení alkoholu u žáka

schema


OPL

schema


DISTRIBUCE OPL VE ŠKOLE

schema

Doporučené postupy

schema

Doporučené postupy

schema


KONZUMACE OPL VE ŠKOLE

schema schema


KRÁDEŽ A VANDALIZMUS

Prevence krádeže

schema

Nahlášení krádeže žákem

schema

Postup při vzniku škody

schema


KYBERŠIKANA

obrazek
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16