Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Pobytový program Zapomenutá zima

Ve dnech 14. 2. – 18. 2. 2011 se sedmnáct žáků 3. a 4. ročníku účastnilo pobytového programu Zapomenutá zima v Ekocentru PALETA Oucmanice. Na děti čekal rozmanitý program po celou dobu pobytu.

V pondělí po příjezdu a ubytování nás čekal nejprve oběd. Potom začal program připravený pracovníky ekocentra. Nejprve se děti prostřednictvím křížovky seznámily s ekocentrem a po svačině jsme vyráběli papír a začali s výrobou deníku. Večerní program vyplnila černá hodinka jako v dávných dobách, kdy se svítilo svíčkami.

  04-nahled V úterý jsme dopoledne poznali usínání přírody v zimě a stopy zvěře, která se u nás běžně vyskytuje. Svoje nově nabyté vědomosti jsme ověřili při odpolední vycházce zimní přírodou a hledání stop. V druhé části odpoledne jsme poznali život na statku v zimě. Večerní program vyplnilo tkaní. Při něm si děti samy utkaly jednoduchý náramek. Středu nám vyplnilo plnění úkolu o ptáčcích na krmítku, pečení v peci, tradice a zvyky našeho venkova na přelomu 19. a 20. století. Prohlédli jsme si obě muzea, která jsou v ekocentru. Večer byl věnovaný bylinkám a vaření bylinkových čajů. 

Ve čtvrtek nás čekal výlet do okolí. Při něm jsme navštívili pamětní síň Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí 05-nahleda místní cukrárnu Na Výsluní. V půl páté odpoledne jsme shlédli divadelní představení oucmanických dětí. Viděli jsme pohádku O rohaté princezně. Večer byl volnější a věnovali jsme se vzpomínkám na minulé dny prožité v Oucmanicích. Poslední den pobytu nás čekala hra Putování zimou a na závěr jsme dokončili výrobu deníku.

Přestože se pobyt uskutečnil v zimě, počasí nám přálo a přispělo k úspěšnému završení pobytu v Oucmanicích. Celý ekologický program byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Připravil: Pavel Kosina

(přečteno: 1089x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16