Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Pobytový program pedagogů v Horním Maršově

Po sérii interaktivních školení pedagogických pracovníků ZŠ Třebařov následoval třídenní pobytový program v ekologickém centru SEVER – Rýchory v Horním Maršově. Termín programu byl stanoven od 8. do 10. dubna 2011.

marsov-1 První den (1. a 2. blok) jsme věnovali základním pojmům ekologického vzdělávání a výchovy (pojem ekologie, udržitelný rozvoj, problematika ŽP aj.) a seznámili jsme se s metodikou či organizací EV na škole. Nechyběly praktické ukázky aktivit nebo příklady z praxe jiných škol.

marsov-2 Další den (3. a 4. blok) byl zaměřený na téma „krajina“ s praktickou vycházkou po okolí Horního Maršova. Řešili jsme regionální záležitosti a zvláštnosti Krkonoš ve srovnání s Moravskotřebovskem nebo jinými regiony ČR. Pracovali jsme s termíny „region 21“ nebo „udržitelnost regionu“.

marsov-3 Nedělní pátý blok byl vyloženě orientovaný na praktickou činnost. Konkrétně jsme se zabývali biomonitoringem okolní přírody, zejména jsme zkoumali ekosystém Lysenčického potoka.

marsov-4Pobytový program přinesl učitelům mnoho nových zkušeností v oblasti EVVO, získali jsme také zajímavou literaturu pro vzdělávací a výchovné procesy směřované k žákům naší školy.

Pobyt pedagogů byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu „Všemi smysly na přírodu“.

Napsal: Mgr. Filip Kolbábek, koordinátor aktivit

(přečteno: 1320x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16