Logo základní školy Třebařov

Otevření sportovního hřiště - 2018

multi-hriste-2018-ilustr Ve čtvrtek 7. června dostali naši školáci velký dárek, který si již dlouho přáli. Splnilo se jim přání, mít své školní hřiště.Zástupce firmy JM Demicarr předal klíče od nově vybudovaného sportovního hřiště řediteli školy.

multi-hriste-2018-o1 Díky finančním dotacím Ministerstva pro místní rozvoj v částce 1 260 449,– Kč a obce Třebařov v částce 540 192,– Kč se podařilo za tři měsíce vybudovat za budovou základní školy multifunkční hřiště pro malou kopanou, volejbal, házenou, tenis a florbal. Celkový rozměr hřiště je 32×16 m. Hřiště je lemováno novými sítěmi do výšky čtyř metrů.

Na vybudování hřiště se podíleli i žáci naší školy, při podávání žádosti o grant sami vytvářeli návrhy na jeho realizaci. Jejich představy a přání jsou tedy naplněny a oni mohou v hodinách tělesné výchovy a odpoledne ve školní družině rozvíjet své sportovní dovednosti a schopnosti.

fotogalerieMgr. Petr Šrol, ředitel školy

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16