Logo základní školy Třebařov

Organizační a personální podpora na ZŠ a MŠ Třebařov 2

logo-eu

tab-grant-2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je poskytnutí podpory MŠ, ZŠ a ŠD v podobě personální podpory, podpora profesního
růstu pedagogických pracovníků, posílení vzájemné spolupráce mezi školami a realizace
volnočasových aktivit vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Vybrané aktivity (šablony) – Mateřská škola

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí
ohrožených školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností
 
logo-eu
 
3. Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem aktivity je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při
vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy
z různých školských zařízení/škol.

Vybrané aktivity (šablony) – Základní škola

1. Školní asistent
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta základním
školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí
ohrožených školním neúspěchem.

2. Kluby – čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her a klub komunikace v cizích jazycích
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji

klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Vybrané aktivity (šablony) – Školní družina

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta školním
subjektům. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem. Podmínkou výběru této šablony je identifikace alespoň třech dětí
ohrožených školním neúspěchem.

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a
průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí
a kompetencí v oblasti osobnostně sociální rozvoj a projektová výuka.

4. Kluby – čtenářský klub a klub komunikace v cizích jazycích

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji
klíčových kompetencí žáků. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických
pracovníků.
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16