Logo základní školy Třebařov

Název projektu „ Třebařov, zahrada mateřské školy – zahrada v zahradě"

image001

DOTACE Z PROGRAMU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Prioritní oblast: 6. Environmentální prevence, Podoblast: 6.1. Environmetální vzdělávání, výchova a osvěta, Podporované aktivity: 6.1.C – Rekonstrukce a vybavení ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO, c.) Úprava venkovních areálu a pozemků základní škol a organizacích působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

npzp-povinna-publicita-banner-a4-cmyk-upr

                            www.sfzp.cz   www.mzp.cz

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16