Logo základní školy Třebařov

Informace pro rodiče školáčků MŠ

Pro přivádění a odvádění dítěte, pokud se nejedná o rodiče, je nutné vystavit následující doklad:


- Pověření k přivádění a odvádění dítěte z Mateřské školy Třebařov
(Pro neplnoleté osoby, sourozence )


- Pověření k přivádění a odvádění dítěte z Mateřské školy Třebařov
(pro plnoleté osoby)


- Omluva docházky do MŠ Třebařov
Příslušné doklady je možné stáhnout v dokumentech školky 

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16