Logo základní školy Třebařov

Info o škole

Informace o škole

Název školy: Základní škola Třebařov, okres Svitavy
Identifikátor zařízení: 650 047 753
Sídlo: 569 33 Třebařov 82
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 75019094
Zřizovatel: Obec Třebařov
Právní forma: obec
Adresa: 569 33 Třebařov 44
Součásti organizace: Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Jídelna – výdejna
Odloučené pracoviště: Mateřská škola, 569 33 Třebařov 299
Telefon: 461 324 118
E-mail: reditel@zstrebarov.cz
Internetové stránky: http://www.zstrebarov.cz

Školu zřizuje obec Třebařov, okres Svitavy jako příspěvkovou organizaci zřizovací listinou vydanou 27.9. 2002

Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1. 2003, č.j. 19 700/03–21. Změna zařazení do sítě škol od 1.12.2004 č.j. 25 568/2004–2

Zápis do školského rejstříku s účinností od 7.3. 2006, č.j. 3602/2006 – 21

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16