Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Hřebečovský hřbet

Téměř patnáctikilometrový pochod na Hřebečovský (Hřebečský) hřbet má za sebou 35 žáků druhého stupně ZŠ. Tato vcelku náročná exkurze proběhla 14. června a všichni zúčastnění projevili fyzickou i psychickou zdatnost a připravenost.

h1 Přes trochu komplikovanou dopravou jsme kolem deváté ráno stanuli na startu exkurze – konečná autobusu v Nové Vsi. Hned v zápětí skupina dorazila k záchytným nádržím, kde se „ředí“ jedovatá důlní voda. Po svižném kilometrovém pochodu se objevil kaskádový Rezavý potok, nazvaný podle okrové barvy z železitých látek.

h2 Relaxační zastávku představoval důl Hugo Karel, kde jsme si pověděli o důlní činnosti v regionu a na řadu přišlo také opékání špekáčků. Následoval prudký výšlap na Strážný vrch s mohutnou rozhlednou a krásným výhledem do severní části Moravskotřebovské kotliny nebo Rychnovský vrch.

h3 Další část výpravy byla patrně nejjednodušší, protože nás čekal rovinatý tříkilometrový přesun po hřbetu k Dětřichovské hájence. Po krátkém pochodu z kopce dolů následovala velmi zajímavá lokalita – PP Pod Skálou. Zde si žáci nasbírali horniny (opuky), ti zdatnější se vydrápali po suťovém svahu až pod skálu.

h4 A na závěr to nejtěžší… Obešli jsme Novoveskou skálu a ze strany od Mladějova vzhůru po příkrém svahu na Mladějovský vrch. Nebylo to lehké, odnesli jsme si řadu šrámů, ale za ten zážitek to určitě stálo…

Akce byla spolufinancována ESF a státním rozpočtem ČR.

 

 

h5

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

(přečteno: 1043x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16