Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Den Země

Letos jsme oslavili Den Země s jednodenním zpožděním, tedy 23. dubna. Do tradičních akcí – práce s interaktivní tabulí, sběr papíru a úklid na pozemku školy – se zapojily všechny třídy ZŠ. A žáci devátého ročníku připravili pro naše děti řadu rozmanitých soutěží.

dz2013-1 Než opadla ranní rosa, věnovali jsme se práci na interaktivní tabuli. Řešili jsme různá témata (les, voda, zvířata kolem nás, odpady a globální problémy) a vyplňovali pracovní listy. Vybraní žáci pomáhali se sběrem papíru, kterého se letos shromáždilo 3 945 kg.

dz2013-2 Důležitou součástí tematického dne byla venkovní „ekologická soutěž“, kterou si připravili žáci z deváté třídy. Vytvořili sedm soutěžních stanovišť, na kterých se postupně vystřídali všichni žáci. Za splnění úkolů dostávali body do soutěžní karty. Soutěže měly konkrétní názvy: hmatový průzkum, stromová průlezka (měla největší úspěch), třídění odpadu, poznávání ptactva, poznávání kamenů, šiškovaná a ochutnávání.

dz2013-3 V kategorii I. třída zvítězil Sebastian Pospíšil (27 bodů), na druhém místě skončila Eliška Sedláková (26) a třetí příčku obsadili Filip Novotný (24) a Marek Hradil (24). V kategorii II. třída byl nejlepší Zdeněk Petr (34 bodů), o druhé místo se podělili Štěpán Krmela (33), Aneta Šindlerová (33) a Jana Potůčková (33).

dz2013-4 V kategorii III. – V. třída byl nejúspěšnější Jirka Štěpánek (52 bodů), následovaný Petrem Dvořákem (49) a Štěpánem Pastýřem (46). V kategorii nejstarších žáků (VI. – VIII. třída) zvítězila děvčata, konkrétně Simona Kostková (54 bodů) a Kristýna Faltusová (54). Třetí místo si zajistili Jakub Straka (53) a Aneta Knichalová (53).

Nejlepším soutěžícím gratulujeme, ostatním žákům děkujeme za účast. Velkou pochvalu a poděkování za organizaci zaslouží deváťáci, kteří stanoviště perfektně připravili.

Den Země byl finančně podpořen Evropských sociálním fondem a statním rozpočtem ČR.

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

(přečteno: 1915x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16