Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


DEN ZEMĚ 2011

Den Země 2011 jsme v letošním školním roce oslavili již 19. dubna. Projektový den probíhal v kmenových třídách, učebně s interaktivní tabulí a zejména venku na školním hřišti a pozemku.

obrazekTvorba vzdělávacích materiálů pro využití na interaktivní tabuli byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řešili jsme témata les, roční období, zvířata kolem nás, voda, odpady nebo globální problémy. Využili jsme i oblíbené hry AZ kvíz a Riskuj.

Hlavní náplní dne byly aktivity uskutečňované venku. Za zmínku stojí například ekologické pohybové hry Evoluce či Nehybná zvířata, poznávali jsme stromy a živočichy, mapovali jsme místní vodní tok a přenášeli jsme nebezpečný odpad. obrazek

Nedílnou součástí dne byl úklid školního pozemku včetně přilehlé autobusové zastávky a tradiční sběr (ne)tříděného papíru. Letos se nasbíralo 4 410 kilogramů.

obrazekZa pomoc při organizaci sběru papíru děkujeme chlapcům z VIII. a IX. třídy. Zvláštní poděkování patří Dominice Knichalové za tvorbu vzdělávacího materiálu „Živočichové kolem nás“ pro 5. a 6. ročník.
 


Napsal: Mgr. Filip Kolbábek, koordinátor aktivit

(přečteno: 1390x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16