Logo základní školy Třebařov

baner-580x74

Vzdělávací materiály – stránky byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Den stromů 2013

strom-1 Ve středu 17. října proběhla v sedmé třídě celodenní projektová akce „Den stromů“, která se slaví po celém světě již od poloviny 19. století. Během šesti vyučovacích hodin jsme pracovali na IT tabuli v EKOtřídě, v terénu na školním pozemku i ve třídě.

strom-2 Na IT tabuli jsme si ověřili a doplnili znalosti týkající se důležitosti stromů v přírodě. Řekli jsme si něco o ekologii stromů, dendrologii, doupních zvířatech či praktickém využití dřeva. Žáci si perfektně rozuměli s interaktivní tabulí, pracovali svižně a se zájmem.

strom-3 Další blok činností byl soustředěný do venkovního prostoru. Zde si pracovní skupinky vyhledaly „svůj“ strom, který si nafotily, odhadem změřily na výšku, zjistily jeho obvod, sesbíraly listy, jehličí či plody. Vše zakreslily a zapsaly do předem připraveného pracovního listu. Tuto aktivitu jsme pojmenovali „Rodný list stromu“.

strom-4 V závěru projektu jsme si pověděli informace o životě lýkožrouta smrkového neboli kůrovce. Seznámili jsme se s pojmy kůrovcová kalamita a feromonový lapač. Dokonce jsme využili EKOtřídu k pohybové aktivitě, kdy jedna skupina žáků představovala kůrovce a druhá hrála feromonové lapače. Nakonec jsme projektový den řádně zhodnotili.

 

 

  strom-5

strom-6

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

(přečteno: 1349x)
Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16