Logo základní školy Třebařov

Budování venkovní přírodovědné učebny

ZŠ Třebařov – vybudování venkovní přírodní učebny s herními a ekologickými prvky 2020.
logo-eu-mpmr
V rámci projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/0.0/16_075/0010322 bylo v září 2020 započato s budováním venkovní přírodovědné učebny s herními a ekologickými prvky.

Druhá část projektu nezačala v původně plánovaných jarních měsících (díky koronavirovým problémům), ale až v září letošního roku. I tady se ovšem vyskytly překážky v podobě intenzivních deštů, které práce zpomalovaly a komplikovaly. Nakonec se dílo podařilo a na konci listopadu byla předána doposud nevyužitá stráň za školou, kde přibyla venkovní přírodní učebna s herními a ekologickými prvky a novou stromovou a bylinkovou výsadbou. Z minerálního betonu byly vybudovány cesty, které jednotlivé aktivity propojují.

Příprava území     (v tis. Kč)          1,23 Kč
Terénní úpravy                  665 430,59 Kč
Mobiliář                             560 393,35 Kč
Sadovnické úpravy            515 372,06 Kč
Celkem                           1 742 4267,– Kč

Zhotovitel: Zednictví Lubomír Zvejška Gruna ve spolupráci se Zednictvím Němec a syn Radišov.

Mgr. Petr Šrol, ředitel školy

fotogalerie


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16