Logo základní školy Třebařov

Archiv zápisů ŽP šk. rok 2016/2017

Zápis z 1. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 22. 9. 2016
Přítomni: zástupci V. – IX. ročníku, omluvena L. Kostková z V. třídy, Š. Krmela ze VI. třídy
Program:

 1. Představení členů parlamentu
 2. Volba předsedy a místopředsedy
 3. Humanitární sbírka pro společnost Život dětem
 4. Příprava celoškolních a dalších akcí
 5. Výměnný pobyt – Slovensko, Poprad
 6. Autobusová zastávka
 7. Termín další schůzky

Ad1) V prvním zářijovém týdnu byli na třídnických hodinách zvoleni zástupci z V. – IX. třídy do žákovského parlamentu.
za V. třídu – Lenka Kostková , Sebastian Pospíšil
za VI. třídu- Jana Potůčková, Štěpán Krmela
za VII. třídu – Nikola Pírková, Adam Bednář
za VIII. třídu – Ondřej Chlup, František Venzara
za IX. třídu – Adriana Smolíková, Adéla Chlupová
Koordinátorem z řad učitelů je p. uč. Barbora Šrolová.
Ad2) Členové parlamentu se dohodli a odhlasovali si, že o předsedovi se bude hlasovat veřejně. Počtem 4 hlasy pro, 1 se zdržel byla za předsedkyni zvolena Adriana Smolíková. Jejím zástupcem potom Ondřej Chlup.
Ad3) Parlament se pravidelně zapojuje do humanitárních aktivit. Letos je tou první sbírka pro společnost Život dětem . Adriana s Adélou budou do konce září prodávat dětem za symbolické ceny drobné dárečky. Výtěžek půjde na pomoc potřebným dětem.
Ad4) Do další schůzky si mají „parlamenťáci“ připravit návrh na akce, které by mohl parlament v letošním školním roce pro své spolužáky uskutečnit. Může se jednat o celoškolní, třídní, apod. Zapojíme se i do příprav 90. výročí založení naší školy.
Ad5) Podruhé se uskuteční výměnný pobyt se slovenskou školou z Popradu. Letos by měl vyjet 1. stupeň, resp. zájemci ze 3. – 5. třídy (případně doplněni 6. třídou). O organizaci se postarají p. uč. M. Maděrová a p.uč. P.Kosina.
Ad6) Od září se bude opět uklízet autobusová zastávka a její nejbližší okolí. Po měsíci se budou střídat V. – IX. třída. Začínají deváťáci. Za splnění úkolu zodpovídají členové parlamentu jednotlivých tříd.
Paní učitelka Šrolová informovala přítomné o plánech na přebudování zastávky. Její realizace se trochu posunula z technických důvodů.
Ad7) Další schůzka byla stanovena na čtvrtek 13. 10. 2015 od 13 hod. v učebně IX. třídy.

Zapsala: p.uč. Šrolová

Zápis z 2. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 10. 11. 2016
Přítomni: zástupci V. – IX.

Program:

 1. Výměnný pobyt – Slovensko, Poprad
 2. Prezentace jídla z Laskavárny
 3. Divadelní vystoupení – nabídka Gymnázia Lanškroun
 4. Netradiční olympiáda
 5. Úklid ve třídách
 6. úklid autobusové zastávky

Ad1) Již podruhé se konzultoval výměnný pobyt se Slovenskou školou z Popradu. Tento rok by se měli účastnit zájemci z 3–5. tříd. Pro slovenské kamarády se chystají různé akce. Měli by se zúčastnit i Školní akademie v květnu, kde nám i oni ukážou nějaké z jejich tradičních vystoupení.

Ad2) Dne 15.11. se uskuteční prezentace jídel z Laskavárny. Žáci si budou moci objednávat svačiny, které jim budou dovezeny do školy.
Malá svačina – 15 Kč
Velká svačina – 22 Kč

Ad3) U příležitosti blížícího se adventního času se chystá divadelní vystoupení pro žáky, které připravuje Gymnázium Lanškroun. Podrobnosti zjistí Ondra Chlup.

Ad4) Ve škole se připravuje také Netradiční olympiáda. Do příští schůzky má každý ze žáků vymyslet alespoň dvě netradiční disciplíny.

Ad5) Žáci všech tříd mají dojem, že ve třídách není dostatečně uklizeno. Proto byli posláni zástupci IX. třídy ,aby upozornili paní uklizečku na nedostatečně uklizené třídy a také ji poprosili o nápravu.

Ad6) Úklid zastávky má na starosti VIII. třída. Zodpovídají členové parlamentu za tuto třídu.

Zapsala: A.Smolíková

Zápis z 3. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 15. 12. 2016
Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni A. Chlupová (IX. třída) a O. Chlup (VIII. třída)

Program:

 1. Netradiční olympiáda
 2. Požadavky za třídy
 3. Úklid zastávky
 4. Vypouštění balónků
 5. Vystoupení dětí v Rychnově
 6. Divadlo
 7. ZOO Olomouc
 8. Pomoc zvířatům – útulek Lanškroun

Ad)1 zástupci V. – IX. ročníků vymysleli disciplíny na Netradiční olympiádu.

 1. skákání v pytli
 2. poznávání jídla poslepu
 3. kreslení naslepo
 4. nošení vajíčka na lžičce v puse
 5. házení kroužků na tyčku
 6. slalom s kolečkem

Je potřeba ještě nad disciplínami popřemýšlet a olympiádu dobře připravit.

Ad2) VII. třída požádala o nový koš na papíry
V. třída chce nové závěsy do třídy

Ad3) Zastávku uklízí VI.třída – na splnění úkolu dohlédnou zástupci parlamentu

Ad4) V pátek 9.12. proběhlo Vypouštění balónků. Lidé byli s vypouštěním spokojeni. Jen díky špatnému počasí hodně balónků popadalo rychle na zem. Zástupci parlamentu se na této akci také úspěšně podíleli.

Ad5) V sobotu 17.12. vystoupí v Rychnově na Moravě 1. a 2. stupeň naší základní školy s vánočním vystoupením. Byli jsme o to požádáni zastupitelstvem obce.

Ad6) 7.dubna 2017 v 17:00 proběhne ve školní tělocvičně divadelní představení
Don Quichote de la Ancha v nastudování Bolka Polívky. Akce je plánována k 90. výročí školy i 750. výročí založení obce.

Ad7) Na jaře roku 2017 proběhne velký výjezd do Zoologické zahrady Olomouc . Díky naší peněžité pomoci a adopci Kotula veverkovitého jsme získali 120 vstupenek. S takovým množstvím vstupenek může vyjet společně 1. – 9. třída.

Ad8) Zástupci IX. ročníku navrhli pomoc zvířatům z útulku. Vybral se útulek Canis Centrum Lanškroun. S útulkem se daná nabídka zkonzultuje. Na starost si to vezme A.Smolíková.

Zapsala: A. Smolíková

Zápis ze 4. zasedání žákovského parlamentu ve čtvrtek 2. 2. 2017
Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni: Pospíšil S. (V. třída), Potůčková J. (VI. třída), Venzara F. (VIII. třída), Smolíková A. (IX. třída)

Program:

 1. Pomoc útulku Canis centrum Lanškroun
 2. Nevhodné chování žáků v V. a VII. třídě
 3. Soutěž ve sběru papíru
 4. Interaktivní tabule do VII. třídy
 5. Návrh na bufet
 6. Závěsy do V. třídy

Ad 1) Za pomocí paní učitelky Šrolové organizuje 13 dětí (zejména z IX. třídy) pomoc útulku
v Lanškrouně. Za peníze z prodeje upomínkových předmětů, sběru bylin, pomerančové
kůry a papíru se koupí granule a hračky pro zvířátka. Zmíněná skupina vše odveze do
Lanškrouna a také aktivně pomůže přímo v útulku.

Ad 2) Zástupci V. a VII. třídy oznámili jména spolužáků, se kterými mají někteří ve třídě problémy.
Řešit to bude výchovná poradkyně a metodička prevence s třídními učiteli.

Ad 3) V rámci podpory útulku v Lanškrouně a získání co nejvíce peněz, vymyslel Ondra Hloušek
a Adéla Chlupová z IX. třídy soutěž ve sběru papíru. Ceny pro nejlepší třídu poskytne
SRPDŠ v Třebařově.

Ad 4) VII. třída by chtěla interaktivní tabuli. O její instalaci se uvažuje. Z technických důvodů
ovšem nemůže být na čelní stěně.

AD 5) Žáci by chtěli místo automatu, který byl zrušen, alespoň bufet s nabídkou svačin. Návrh
předloží vedení školy Ondra Chlup a Adéla Chlupová.

Ad 6) Na opětovný návrh na závěsy do V. třídy odpověděla p. uč. Šrolová, že požadavek byl již
dán na seznam požadovaných věcí z rozpočtu pro tento rok. Paní učitelka třídní přidala
i možnou variantu v podobě žaluzií.

Zapsala: A. Chlupová

Zápis z 5. zasedání žákovského parlamentu – čtvrtek 25. 5. 2017
Přítomni: zástupci V. – IX. třídy, omluveni: Pospíšil S. (V. třída), Bednář A. (VII. třída), Venzara F. (VIII. třída), Chlup O. (VIII. třída)
Program:

 1. Převlékání na WC
 2. Malování v VII. třídě
 3. Zvířecí útulek Canis centrum s.r.o. Lanškroun – spolupráce
 4. Dražba výrobků ze soutěže „ O nejhezčí výrobek psa a kočky“ na školní akademii
 5. „Štěstíčka“ – prodej na školní akademii
 6. Den dětí – pan Kyselica
 7. Zákaz kouření platný od 31. 5. 2017

Ad1) Žákyně VI. a VII. třídy si stěžují, že se nemohou před tělocvikem převlékat na záchodech, protože jim v tom brání starší žákyně. Osmačkám a deváťačkám bude vysvětleno, že prostory nejsou jen pro ně. Ideální ale bude, když se všechny budou převlékat v šatnách u tělocvičny, které jsou i za tímto účelem zřízeny.
Další připomínkou byl nedostatek toaletního papíru na WC. Vznesen byl i požadavek na opětovné zavedení papírových ubrousků místo látkového ručníku.
Ad2) VII. třída by chtěla vymalovat prostor třídy kolem umyvadla. Je zašpiněný od barev. Požadavek bude splněn o letních prázdninách.
Ad3) S Canis centrem Lanškroun byla navázána spolupráce, při osobní návštěvě skupinou dětí byla předána první hmotná pomoc. Díky penězům ze sběrů bylin, pomerančové a citronové kůry, papíru a z dobrovolného vstupného na divadelním představení k 90. výročí školy se nakoupilo další krmení a antiparazitní obojky.
Ad4) Na školní akademii 9. 6. 2017 se uskuteční dražba výrobků ze soutěže vyhlášené parlamentem „ O nejhezčí výrobek psa a kočky“. Peníze opět půjdou na zvířecí útulek v Lanškrouně. Vítězové kategorií budou vyhlášeni a oceněni plyšovým zvířetem po akademii a všem zúčastněným budou předány sladké odměny.
Ad5) Na školní akademii se budou prodávat za symbolické ceny i „štěstíčka“ s krmením a drobnými dárky pro psy a kočky. Výtěžek se přičte ke všem dalším různě získaným penězům, opět se nakoupí potřebné věci a vše se koncem června odveze do Lanškrouna.
Ad6) Dne 1. 6. se uskuteční v prostorách zemědělského družstva v Třebařově Den dětí, organizovaný panem Kyselicou. Připraveny jsou různé soutěže, seskok parašutistů, opékání párků,…
Ad7) 31. května 2017 začne platit nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech (např. v restauracích, na zastávkách, na dětských hřištích, ve školách,…). Kuřáci mohou dostat za porušení zákona pokutu.
Zapsala: A. Smolíková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16