Logo základní školy Třebařov

Členové školské rady

při Základní škole

jmenovaní zřizovatelem:

Antonín Valenta, Hana Šmídová

Zvoleni z řad pedagogických pracovníků:

Bc. Květa Doležalová, Mgr. Marta Přidalová

Zvoleni z řad rodičů:

Petr Švehla, Pavel Krmela

Předsedou školské rady byla zvolena Bc. Květa Doležalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16